Befolkningsökning no thanks

Är jag den enda som inte förstår mig på inställningen till befolkningsökning? Politiker, ekonomer och gemene man verkar vara fast beslutna att vi måste bli fler. Fler svenskar. Fler arbetare. Fler konsumenter.

Strider inte detta mot allt som har med ett hållbart samhälle att göra? Idag förbrukar varje människa mycket mer energi, vatten och utrymme än tidigare generationer. Vi har nästan alla idag en högre levnadsstandard och rent logiskt borde vi väl då se till att minska befolkningen istället..?? Hur ska vi annars kunna bo i stora villor och samtidigt njuta av naturtillgångarna.

Men visst, om du vill bo i trångbodda städer och växande klasskillnader – nuppa på!