Böcker

Boken som får dig att lyckas på nätet

Stämmer detta in på dig?
Du driver en nätbutik?
Du har en företagshemsida?
Du vill marknadsföra din blogg?
Du utvecklar digitala tjänster?
Du vill lära dig mer om marknadsföring?
Då är detta boken för Dig!

Om du fortfarande inte är övertygad kan du smygläsa boken gratis (pdf)

Boken är nu helt slutsåld

ISBN 978-91-980959-0-6 (pocket) / ISBN 978-91-980959-2-0 (ebok)