23 februari, 2020
coronavirus

Coronaviruset – Kommunikation och information det viktigaste verktyget vid smittspridning

Få har vid det här laget missat nyheten om Coronaviruset som sprider sig över världen. Trots detta verkar nyhetsvärdet av denna pågående epidemi vara lågt jämfört med tidigare utbrott. Något som kan kosta oss dyrt.

Jag har personligen följt utveckling mycket noga de senaste veckorna till följd av en sund nivå av hypokondri. Om det bryter ut en sann pandemi – vilket jag skulle påstå är extremt nära förestående – så är kunskap och information det absolut viktigaste vapnet, men tyvärr sprids alltid stora mängder desinformation och rykten vid större katastrofer. Därför vill jag dela med mig av min välgrundade oro kring viruset och jag hoppas innerligt att du tar dig tid att läsa det.

En vanlig influensa är till viss grad dödlig, men är farlig endast för personer med tidigare kända åkommor och svagt immunförsvar. Dödligheten ligger på cirka 1,5%.

De både tidigare epidemierna som bestod av virus av samma sort kallas SARS och MERS. De första (SARS) hade en dödlighet på cirka 10% och MERS nästan hela 15% av de cirka 8000 som totalt drabbades.

Problemet just nu med media är att de jämför antalet döda med det totala rapporterade antalet smittade. De flesta av dessa är dock fortfarande kvar i sjukdomstillståndet. Ser man korrekt på statistiken så är det faktiskt endast 133 som tillfrisknat och 170 som avlidit. Detta ger en dödlighet i dagsläget på hela 56%.

Redan i skrivandet stund är totalt antal bekräftade smittade uppe i 7783, med daglig ökning på cirka 25%. Det vill säga en exponentiell ökning som bara har börjat. Sjukdomen är redan uppe i lika många drabbade som MERS haft under flera år.
Det så kallade “R0-talet”, det vill säga en faktor för hur många som en ensam smittad person i sin tur överför viruset till, ligger just nu över 2. Så länge detta tal är över 1.0 så kommer spridningen alltid att fortsätta spridas viralt. Vilket är anledningen till att Kina valt att isolera över 50 miljoner människor i dagsläget.

Både SARS och MERS har en inkubationstid på 2-3 dagar. Med andra ord märker man rätt så fort om man är sjuk eller inte och har snabbt kunnat hindra ytterligare spridning. Corona däremot, har inkubation på 3-14 dagar då man kan smitta även utan egna symtom. Med ett R0 på 2.0 innebär det att en enda smittad person kan ha en potentiell spridning på upp till 16 000 andra individer – innan någon överhuvudtaget har uppvisat symtom. Med andra ord – när ett enda fall rapporterats i Sverige kommer det statistiskt sett kunna finnas 16 000 andra potentiella smittbärare bland oss.

De senaste buden från WHO är att viruset ofta orsakar en så kallad cytokinstorm, med plötslig död i form av lungkollaps, stroke, hjärtinfarkt eller anfall. Samma dödsorsak som spanska sjukan hade, vilken infekterade cirka 500 miljoner i världen i början på 1900-talet.
Cytokinstorm är en autoimmun respons som oftast drabbar de med starkast immunförsvar, det vill säga utan tidigare åkommor. Med andra ord kan en lågintensiv lunginflammation snabbt bli livshotande.

Det är av extremt stor vikt att alla håller sig uppdaterade och undviker all onödig personlig kontakt redan idag. Du behöver inte låsa in dig i källaren, men köp gärna på dig ett par extra konserver och kanske välj att se något bra på netflix istället för att ta tunnelbanan in till stan för en fika. Om alla är vaksamma och försiktiga, finns idag goda chanser att förhindra och bekämpa spridning.

För aktuella siffror om smittspridningen kan jag rekommendera följande karta som sammanställs löpande av Johns Hopkins sjukhus: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Om du har farhågor eller vill veta mer om hur du kan förbereda dig för en eventuell kris, besök den statliga hemsidan krisinformation.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *