Teknik som ökar din frihet

Det har länge varit snack om att robotar, datorer och IT ska effektivisera allt så att människor i framtiden inte kommer behöva jobba särskilt mycket. Ja, det är sant att IT har den potentialen, men inte om det används på fel sätt… Vilket folk har börjat förstå på senare tid, för inte tusan har kontorets alla datorer gjort dig arbetslös? Tvärtom!

IT och teknik som används för att skapa ekonomisk vinst finns det gott om. Robotar som kan öka produktionen, hushållsmaskiner som sköter disken eller gräsklippningen åt dig. Men nästan all teknik leder mot ökade kostnader, mer underhållsbehov, ökad konsumtion och längre arbetsdagar. För den ökade ekonomiska vinsten går ju knappast till dig som arbetare, utan till fåtalet stenrika högst upp i näringskedjan. Du längst ner i pyramiden får istället jobba allt hårdare och längre för att täcka den stigande lägstanivån för mat, husrum osv.

Tekniken som faktiskt ger frihet är den motsatta. Teknik som minskar energibehovet, sänker kostnader och uppfyller de för människor viktigaste behoven; vatten, mat, bostad, energi, utbildning och vård. Trots detta förbiser både individ och samhälle dessa faktorer när teknik utvecklas, lagar stiftas och skatter bestäms. Allt idag handlar om BNP och skatteintäkter.

Men alla kan börja att bygga sin egen frihet. Byt till lågenergilampor. Investera i egen sollcellsanläggning. Tilläggsisolera huset. Köp billigare bostad utanför tätort för att slippa amorteringar. Byt ut din dyra iPhone av senaste modell mot en Samsung för bråkdel av priset. Bygg ett växthus för dina tomater. Släng inte saker du inte längre behöver ens om du själv ser det som skrot – skänk det till en vän eller välgörenhet.

Då gör du inte bara dig själv rikare, utan minskar även ditt bidrag till de ökande klasskillnaderna.

Det är upp till dig.